Hoofdstuk 3

De laatste stap van energie is massa.

De Aarde die groeit. Ja, dat zie je normaal niet omdat het zo langzaam gaat. Toch zijn overal om ons heen aanwijzingen dat het zo moet zijn. Ook ik zou graag met harde bewijzen komen. Gelukkig komen die er ook. Tot nu toe zijn het voornamelijk verklaringen van dingen die niet goed paste met de bevindingen. Zo weten we dat 230 miljoen jaar geleden, de aarde er heel anders uitzag. De verhouding van water, zuurstof en stikstof waren zo aanwezig dat bomen en planten konden groeien tot aan de wolken. Beetje overdreven, toch staat het vast dat op heel veel plaatsen van de wereld de hoeveelheid planten ongekend zou zijn. Wanneer je dit berekent over de tijd dat onze olie en gas voorraden zijn ontstaan, moeten er vele lagen van begroeiing hebben plaatsgevonden. Grotere bomen en planten dan nu en waarschijnlijk ook met veel grotere bladeren. Dat er grotere bladeren waren en weinig hout structuur, maken we op uit de kiezen van dinosaurussen.

NatuurkundeV2 zegt dat de laatste vorm van energie gaan warmte is maar massa.

Als je daar over nadenkt is alles opgelost. Alle sporen van geologen en archeologen zijn te verklaren. Onze zwaartekracht staat namelijk in verhouding met de totale massa van de aarde. 65 miljoen jaar geleden was de aarde minimaal 2 kilometer minder dik. Op deze diepte vinden we nu de meeste olie en gas. Nu is natuurlijk het antwoord hierop gegeven als corrosie. Daar heb ik geen probleem mee, er zijn namelijk nog veel meer aanwijzingen dat de aarde in omvang en gewicht is toegenomen.

De grote dieren (dinosaurussen) zijn zo 65 miljoen uitgestorven op een klein aantal walvissen na, die in het water leven. Wanneer het zo is dat de aarde altijd groter wordt dan is het logisch dat zware dieren en grote planten zonder veel hout nog langer konden overleven. De wereld herstelde met kleinere planten soorten en kleinere dieren die zich tot de dag van vandaag aanpassen aan hun leefomgeving.

Mijn dochter deed een proefje van school. Op een ballon moest zij de wereld tekenen. Wat de proef aantoont is dat met het opblazen van de ballon de continenten steeds verder uit elkaar komen te liggen.

Het vermoeden is dan ook dat als de aarde groeit dit van binnenuit is en onder invloed van heel veel energie.

Het heeft 5 jaar geduurd en eindelijk heeft iemand mijn beweringen bevestigt. Deze persoon wil niet vernoemd worden maar hij heeft een paar lang lopende contracten in de Rotterdamse Pernis. Hier staan heel veel bedrijven die olie verwerken. Deze olie moet verhit worden en hiervoor gebruiken ze grote branders onder een ketel. Ook hier ontstaan door verbranding slakken. Deze slakken komen altijd voor en moeten ook regelmatig worden weggehaald uit jouw eigen cv ketel. Maar wat nog niet bekend was is dat in deze slakken grote hoeveelheden zilver bevatten. De man die miljoenen omzet met zijn bedrijf op de Botlek. Kan de werkzaamheden doen door de opbrengst van het zilver. Nadat hij kennis heeft genomen van deze pagina op natuurkundeV2.nl, is hij overtuigt dat het zo moet zijn. Nergens in het proces zit zilver wist hij mij te vertellen. Zilver is een zuivere stof. Een stof die heel langzaam ontstaat in de verbrandingsketels.